Välkomna till Greta Garbo-museet i Högsby

Varför ett Garbomuseum i Högsby?

Jo - därför att Greta Garbos släkt, på hennes mors sida,  alla kommer från Högsbytrakten och det inte finns något museum om Greta Garbo någon annanstans - inte ens i Stockholm, där hon var född. (Läs mer om Greta Garbos släkt under rubrikerna "Om Greta Garbo" och "Garbosällskapet) 

Greta Garbo är en av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiderna. På museet i Högsby kan du följa hennes karriär med hjälp av fantstiska studiobilder, filmrekvisita och mycket annat.

Efter förslag i Kommunfullmäktige i Högsby, beslutade man att satsa på ett turismprojekt för att utveckla ett intressant besöksmål. Eftersom det skrevs mycket om planerna fick man kontakt med en person i USA som hade en större samling fotografier från Greta Garbos filmer. Man fick möjlighet och beslutade att köpa in dessa. När projektet efter några år avslutades bildades Garbosällskapet som övertog skötsel och drift av Garboutställningen.

Det var på våren 1998  som ca 1100 fotografier inköptes. Bilderna är tagna av filmbolagens egna studiofotografer och håller en otroligt hög kvalitet. Samtliga Garbos filmer finns representerade.
Ett urval om ca 100 bilder från den totala samlingen, visas varje år i Garbomuseet. Här finns även en mängd andra föremål knutna till Greta Garbo.
Under åren har vi köpt, fått donerat och får låna flera olika saker som tillhört Greta Garbo personligen. Det gör att vi från och med 2014 kan kalla oss "Garbo-MUSEET". Sakerna kommer från den auktion på Gabos kvarlåtenskap, som hölls i Beverly Hills i december 2012.

I museet finns också en presentshop med Greta Garbos namn tryckt på fina pennor, basker, keps, förkläde m.m.

Dela den här sidan