Varför ett Garbosällskap?

Greta Garbos (Gustavssons) mamma, mormor och flera generationer tillbaka i tiden kommer från Lillsjödal / Drageryd, som är en by i Högsby kommun.

Modern, Anna Lovisa Johansdotter, föddes den 10 september 1872 i Lillsjödal. Fadern, Karl Alfred Gustafsson, föddes den 11 maj 1871 i Norra Sunhult i Frinnaryds socken.

De båda vigdes i Stockholm den 8 maj 1898 och fick tre barn; Sven 1898, Alva 1903 och så Greta som föddes på kvällen den 18 september 1905 på södra BB i Stockhom.

Greta Garbo är en av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiderna. På museet i Högsby kan du följa hennes karriär med hjälp av fantstiska studiobilder, filmrekvisita och mycket annat.  

När turismprojektet i kommunens regi hade slutförts bildades Garbosällskapet, som övertog skötsel och drift av Garboutställningen.
Garbosällskapet bildades den 3 februari 2001 och är en oberoende ideell förening som är öppen för alla intresserade. Sällskapet har sin hemvist i Högsby och handhar det unika Garbomuseum som finns på Storgatan 26 i Högsby.

Sällskapets intentioner och ändamål är att:

* Fungera som samlingspunkt för Garbointresserade
* Samla och ge ut information om Greta Garbo
* Utveckla Garbomuseet i Högsby
* Vidga intresset för filmen som kulturuttryck
* Utgöra en generationsövergripande gemenskap
* Verka för utdelandet av ett pris för att belöna insatser till Greta Garbos minne.

Garbosällskapets medlemmar

är f.n. ca 160 pers. till antalet och finns dels över hela Sverige, men även i USA, Tyskland, Frankrike, Spanien m.fl. länder
De flesta finns i Högsby och samhällena i närheten, men även i Stockholm och Göteborg med omgivningar finns många intresserade.

Ett antal medlemmar, främst från Stockholmstrakten, ropade in saker, som tillhört Greta Garbo, vid den auktion på hennes saker, som genomfördes i Beverly Hills i USA under dec. 2012. Några av dessa saker har donerats till Garbosällskapet men vi har även fått låna några. Detta har gjort att vi nu får kalla utställningen för MUSÈUM eftersom dessa saker har tillhört Greta Garbo personligen.

.........................................

Why found a Garbo society?

Greta Garbo´s (Gustavssons) mother, grandmother and several generations back are from Lillsjödal / Drageryd,  which are villages in the Högsby municipality.

The mother, Anna Lovisa Johansdotter, was born on 10th September 1872 in Lillsjödal. The father, Karl Alfred Gustafsson, was born on 11th May 1871 i Norra Sunhult in the parish of  Frinnaryd.

They were married in Stockholm on 8th May 1898 and had three children; Sven in 1898, Alva in 1903 and then Greta who was born on the night of 18th September 1905 in the maternity ward “Södra BB” in Stockholm.

Greta Garbo is one of the five most internationally known Swedish people of all times. At the museum in Högsby you can follow her career with the help of fantastic studio pictures, production props and many other items.  

After the tourist project under the management of the council had finished, the Garbo society was founded and subsequently took over the management of the Garbo exhibition. 

The Garbo society was founded on the 3rd February 2001 and is an independent non-profit association which is open to anyone who is interested. The society has its seat in Högsby and takes care of the unique Garbo museum which is located on Storgatan 26 in Högsby.  

The society´s intention and purpose is to:

* Function as a meeting point for people who are interested in Garbo

* Collect and publish information about Greta Garbo
* Further develop the Garbo museum in Högsby
* Generally widen the public´s interest for films as an expression of culture
* Create an intergenerational community
* establish a prize which is awarded as a reward for contributions made in the memory of Greta Garbo

The members of the Garbo society 

At this time the society encompasses about 160 persons who are located in Sweden but also in the United States, Germany, France, Spain and other countries.
Most of the Swedish members live in Högsby and in the close vicinity of Högsby but there are also many Garbo interested people in the area of Stockholm and Göteborg.

A number of members, mostly from the vicinity of Stockholm, purchased items which had belonged to Greta Garbo at the auction of her belongings which took place in Beverly Hills in the USA in December 2012. Some of these things have been donated to the Garbo society but we were even allowed to borrow others.  On account of this we have been permitted to call the exhibition a MUSEUM because the exhibited items were part of Greta Garbo´s  personal belongings.