Vill du också bli medlem i Garbosällskapet?

Som medlem i Garbosällskapet stöder du museet i Högsby, världens enda permanenta museum om Greta Garbo och du blir erbjuden att delta i filmkvällar, Garboaftnar samt andra trivsamma aktiviteter.
Information om detta kan du få antingen på vår hemsida, via mejl eller i vårt medlemsbrev.

Som medlem kan du alltid skriva, mejla eller ringa till oss med förslag, frågor, ideer eller annat du vill förmedla, till oss eller andra medlemmar.

Tänk gärna på att alla som medverkar i arbetsgrupper eller styrelsen, gör detta helt ideellt och utan någon som helst ersättning.

Medlemsavgiften är väsentlig för att täcka kostnader för t.ex. hyra, el, försäkringar osv. Som medlem medverkar du till att vi kan bevara och utveckla museet.

 För att bli (eller fortsätta att vara) medlem betalar du in årsavgiften som är 150 kr. Enklast gör du det genom att betala till vårt Bankgirokonto 5700-3360. Glöm inte ange ditt namn. Om du är ny medlem ber vi dig också ange postadress och mejladress.

.......................................

Do you also want to be a member of the Garbo society?

 

As a member of the Garbo society you support the museum in Högsby which is the only permanent museum dedicated to Greta Garbo in the world. You will be invited to partake in movie nights, Garbo evenings and other social activities.
You can find information about this on either our homepage, via e-mail or in our membership letters.

As a member you may always write, mail or call us with suggestions, ideas, questions or anything else you would like to convey to us or the other members. 

Please consider that anyone who takes part in the project groups or is a member of the managing board does this completely voluntarily and does not receive any financial compensation.
The membership fee essentially covers the costs for e.g. rent, electricity, insurances etc. As a member you contribute to keeping and further developing the museum.

To become (or continue to be) a member you pay the annual fee which is 150 SEK. The easiest way to do this is to transfer the money to our bank account 5700-3360. Do not forget to write your name in the reference line. If you are a new member we also ask you to please give your address and your  e-mail address.