Välkommna till Greta Garbo-museet i Högsby

Varför ett Garbomuseum i Högsby?

Jo - därför att Greta Garbos släkt, på hennes mors sida,  alla kommer från Högsbytrakten och det inte finns något museum om Greta Garbo någon annanstans - inte ens i Stockholm, där hon var född. (Läs mer om Greta Garbos släkt under rubrikerna "Om Greta Garbo" och "Garbosällskapet) 

Efter förslag i Kommunfullmäktige i Högsby, beslutade man att satsa på ett turismprojekt för att utveckla ett intressant besöksmål. Eftersom det skrevs mycket om planerna fick man kontakt med en person i USA som hade en större samling fotografier från Greta Garbos filmer. Man fick möjlighet och beslutade att köpa in dessa. När projektet efter några år avslutades bildades Garbosällskapet som övertog skötsel och drift av Garboutställningen.

Greta Garbo är en av de fem internationellt mest kända svenskarna genom tiderna. På museet i Högsby kan du följa hennes karriär med hjälp av fantstiska studiobilder, filmrekvisita och mycket annat.  

Det var på våren 1998  som ca 1100 fotografier inköptes. Bilderna är tagna av filmbolagens egna studiofotografer och håller en otroligt hög kvalitet. Samtliga Garbos filmer finns representerade.
Ett urval om ca 100 bilder från den totala samlingen, visas varje år i Garbomuseet. Här finns även en mängd andra föremål knutna till Greta Garbo.
Under år 2013 har vi köpt, fått donerat och får låna flera olika saker som tillhört Greta Garbo personligen. Det gör att vi från och med 2014 kan kalla oss "Garbo-MUSEET". Sakerna kommer från den auktion på Gabos kvarlåtenskap, som hölls i Beverly Hills i december 2012.

 .............................................

Why is there a Garbo museum in Högsby?

Well – because Greta Garbo´s relatives on her mother´s side all came from the vicinity of Högsby and there is no other Greta Grabo museum anywhere else – not even in Stockholm where she was born. (Read more about Greta Garbo´s relatives under the heading "About Greta Garbo" and "Garbo Society.”) 

Prompted  by a suggestion by the Högsby municipal council a decision was made to invest in a tourist project and develop an interesting tourist attraction.

Since a lot was written about these plans, a person in the United States, who owned a large collection of photographs of Greta Garbo´s movies, contacted the municipal council. An offer was made to the council to buy these photographs and the decision was made to purchase them. When the project was finished after some years the Garbo Society was founded and subsequently took over the management of the Garbo exhibition.

Greta Garbo is one of the five most internationally known Swedish people of all times. At the museum in Högsby you can follow her career with the help of fantastic studio pictures, production props and many other items.  

About 1100 photographs were bought in the spring of 1998. The pictures were taken by the film studio´s own photographer and are of an unbelievably high quality. All of the Garbo movies are represented.
A selection of about 100 pictures from the total collection are exhibited at the Garbo Museum every year. One can also find many other items connected to Greta Garbo.
In 2013 we were able to buy and borrow several different personal items which were owned by Greta Garbo, while other items were donated. Because of this we have been able to call ourselves the “Garbo Museum” since 2014. The items are from the auction of Greta Garbo´s remaining estate which took place in Beverly Hills in December 2012.

 

 

Öppettider / Opening hours

Det är vår målsättning att ha museet öppet under hela året. Säkert är dock endast att vi har öppet under tiden juli - augusti, måndag- Fredag kl 11-15.

Vid grupper på minst 10 pers, även andra tider än ovan, ta kontakt med oss så gör vi vårt bästa för att boka en guidad tur. 

Entré: 40 kr. Grupper om minst 20 pers. 30 kr. Storgatan 26, 579 30 Högsby.

OBS! Nytt telefonnummer till museet!  0491-20422

.............................................

We aim to keep the museum open during the whole year but at the moment it is only open during the period of July - August, Monday- Friday, 11 a.m -3 p.m.

With groups of at least 10 people other opening times than those mentioned above can be arranged. In this case please contact us and we will do our best to book a guided tour. 

Entrance fee: 40 SEK. Groups of at least 20 persons: 30 SEK. Storgatan 26, 579 30 Högsby.

Mail to  garbo@hogsby.net 

Attention:  New telephone number:  0491-20422