Greta Garbo

Greta Gustafsson föddes den 18 september 1905 i Stockholm som yngsta barn till Anna Lovisa och Karl Alfred Gustafsson.

Greta härstammade på sin mammas sida från den adliga ätten Sabelskjöld.

Efter folkskolan tog hon arbete som tvålflicka och sedan som expedit på PUB i Stockholm. 1922 sökte hon och kom in på Dramatens elevskola.

Filmkarriären inleddes med några reklamfilmer följt av en första egentlig filmroll i "Luffar-Petter" från 1922. Mauritz Stiller upptäckte hennes förmåga och gav henne en roll i "Gösta Berlings Saga" (1924).

Något senare fick Louis B. Mayer upp ögonen för både Garbo och Stiller och engagerade dem till MGM i Hollywood.

Under sin filmkarriär deltog Garbo i 27 filmer. Med endast något undantag höjdes hon till skyarna. Övergången till talfilm snarare förstärkte hennes stjärnstatus, då hennes något hesa röst ytterligare gav bränsle till den spirande Garbofebern och hennes gåtfullhet.

.......................................................................

Greta Gustafsson was born on 18th September 1905 in Stockholm as the youngest child of Anna Lovisa and Karl Alfred Gustafsson.

On her mother´s side Greta originated from the aristocratic house of Sabelskjöld. After finishing primary school she took on a job washing hair at a hairdressing salon and then as a clerk at PUB in Stockholm. In 1922 she applied for and was accepted at the acting school “Kungliga Dramatiska elevskola” in Stockholm.

At the beginning of her career she starred in several advertisements before getting her first real acting role in the film "Luffar-Petter" in 1922.  Mauritz Stiller discovered her talent and gave her a role in “Gösta Berlings Saga" (1924).

A few years later both Garbo and Stiller caught the eye of Louis B. Mayer and he took them under contract at MGM in Hollywood.

During her acting career Garbo played in 27 films. She earned a lot of praise for her acting with only a few exceptions. The transition from silent movies to talking movies only boosted her movie star status since her somewhat hoarse voice only added fuel to the flame of the burgeoning  Garbo fever and her enigmatic personality.

 

Greta Garbo avled den 15 april 1990 i New York.
Gravsättningen ägde rum den 16 juni 1999 på Skogskyrkogården i Stockholm.

Greta Garbo died on 15th April 1990 in New York.
The funeral took place on 16th June 1999 at the cemetery Skogskyrkogården in Stockholm.